Guderne

Guderne

I urtiden herskede dragerne, med elvernes hjælp, over alle de dødelige racer. Det var en forfærdelig tid, som varede i mange hundrede år. Alt håb syntes ude, ind til der skete et mirakel: De almægtige guder valgte for første gang i historien at blande sig direkte i de dødeliges affærer. Disse guder beskrives kort på denne side, og du kan læse mere om de enkelte guder ved at klikke videre.

Gudehjulet

Følgende illustration viser Gudehjulet, og dermed de seks guders relation til hinanden. Grønne linjer indikerer venskab, røde linjer indikerer rivalisering mellem guderne.

De seks guder er: