Guderne

Guderne

I urtiden herskede dragerne, med elvernes hjælp, over alle de dødelige racer. Det var en forfærdelig tid, som varede i mange hundrede år. Alt håb syntes ude, ind til der skete et mirakel: De almægtige guder valgte for første gang i historien at blande sig direkte i de dødeliges affærer. Disse guder beskrives kort på denne side, og du kan læse mere om de enkelte guder ved at klikke videre.

Gudehjulet

Følgende illustration viser Gudehjulet, og dermed de seks guders relation til hinanden. Grønne linjer indikerer venskab, røde linjer indikerer rivalisering mellem guderne.

De seks guder er:

  • Arkon, guden for lov, orden og broderskab. Arkons følgere holder ord, tager ansvar for deres egne handlinger, og forventer at andre gør det samme. De opretholder loven, straffer forbrydere, og står stærkt sammen i broderskaber, ridder-ordner og lignende.


  • Helgir, guden for viden, hemmeligheder og mørke. Helgir er den sidste overlevende drage, som blev ophøjet til gudestatus, efter han hjalp de fem andre guder med at udrydde hans egen art. Hans følgere er i evig søgen efter viden, og er stolte af deres indre mørke: Den gamle natur.


  • Sindri, guden for ambition, livsnydelse og selviskhed. Sindri opildner borgerne til altid at søge mere, hvad end det er magt, penge, vin og mad, eller noget helt andet. Han anses som en kilde til inspiration for et bedre liv, men hans troende er ofte noget egoistiske.


  • Tavi, gudinde for held, skæbne og historiefortælling. Tavi har erkendt, at verden er alt for kaotisk til at kontrollere direkte - godt og ondt sker, og vil vedblive at ske. Det, der virkelig betyder noget, er at opleve noget spændende og nævneværdigt. Hendes følgere leder eventyrlige liv, ofte styret af tilfældighed, i håbet om at bidrage til den store historie.


  • Katla, gudinde for nedbrydelse, genopbyggelse, og styrke gennem modgang. Katla ønsker at gøre verden perfekt ved at forbedre verdens borgere. Dette gøres i hendes øjne ved at udsætte dem for hårde udfordringer, så deres svage sider nedbrydes, og de kan genopbygges stærkere. Den Gamle Natur især er de dødeliges største svaghed, og den skal udryddes - om nødvendigt med vold, magt og smerte.


  • Vitrea, gudinde for håb, barmhjertighed og døden. Vitrea er dødsrigets vogter, og leder de afdøde til hvile og fred i dødsriget. Hun er dog også gudinde for håb og barmhjertighed, og beder sine tjenere gøre alt hvad de kan for at gøre livet lettere, især for de svageste borgere. I livet og i døden giver Vitrea omsorg og lys i mørket til dem, der har mest brug for det.