Arkon

Arkon: Lov, orden og broderskab

Dokumentet her er inddelt i forskellige sektioner målrettet forskellige karakterer. Derfor behøver du ikke læse alle delene igennem for at være en god tilbeder.

Beskrivelse:

Arkon er gud for orden, traditioner, loyalitet, selvbeherskelse og broderskab. Han tror på, at kaos skal bekæmpes, og at det gøres med faste regler for hverdagen. Man bør altid tage konsekvenserne af sine handlinger, og så længe man gør det, har man hans respekt. Loyalitet er hans største værktøj; uden det går verden tabt. Vær loyal over for dine nærmeste, loyal over for byens love og vigtigst af alt loyal over for Arkon og al hans virke. Han mener også, at et af livets vigtigste opgaver er at værne om de gamle, stolte traditioner. Et af Arkons midler for at skaffe kriminelle til straf er at sætte dusører op. Ofte gøres dette af hans paladiner, som samtidig fungerer som vagtmestre i mange byer.

Arkon er også gud for håndhævelse af orden, før kaos opstår. Derfor fanger og straffer ekstremistiske troende til tider borgere på ren mistanke – en mistanke, den troende selvfølgelig mener er tilstrækkeligt begrundet.

Det er primært konservative ordensmennesker, lovholdere, folk som går meget op i at fjerne kaos og de, som har et personligt æreskodeks, som tilbeder Arkon.

Arkons symboler:

Arkon bærer 3 symboler for sin tro, som kendetegner hans aspekter. Det første tegn er tårnet, som symboliserer urokkelighed, gamle traditioner og loyalitet. Det andet tegn er vægten, som symboliserer loven og det at tage ansvar for egne handlinger. Det sidste er de to krydsede sværd, som har en dobbelt betydning. For det første symboliserer det broderskab - en for alle og alle for en. For det andet kan de krydsede klinger symbolisere, at Arkons tilhængere er klar til at forsvare sig selv og deres venner med magt.

Arkons forhold til andre guder (gudehjulet):

Vitrea:

Altid er hun god af hjertet, og viser kærlighed og barmhjertighed – selv til dem som ikke fortjener det. Hendes drøm om, at samfundet finder fred og opnår enighed er dog for idyllisk, for hun og hendes tjenere nægter at indse, at et sådant mål kræver ofre. Hvad de heller ikke ser, er at andre står i kø for at udnytte deres naive hjerter. Det er vores pligt at hjælpe og beskytte dem, når det sker.

Helgir:

Vi kan godt samarbejde med Helgir og hans tilhængere, fordi han ofte bruger orden og logik i sin søgen efter viden. Trods vi er meget uenige om, hvor vidt man bør vise og dyrke den gamle natur, er vi dog enige om at alle har den, og aldrig kan flygte helt fra den. Helgirs folk som forskere har nyttig viden, især om den gamle natur, så vi bedre selv kan lære at styre den. Dog er de ofte meget hemmelighedsfulde, og vi må ikke glemme Helgir forrådte sin egen art, dragerne, for at blive en gud. Hans tilhængere kan til tider agere lige så æreløst, hvis de øjner en mulighed for at få viden og magt - og sker det må vi naturligvis gribe ind.

Tavi:

Vi har altid været modstandere af hendes naturligt kaotiske væremåde. Tavi lader så vidt muligt alting være op til tilfældigheder, og det skaber et kaotisk samfund uden sikkerhed for borgerne. Vi er ikke sikre på om det er dumhed, utålmodighed med mennesker er den naive tro på ”at det hele nok skal gå”, som driver hende. Men konstant søger hun at lave om på alt det, som vi har opbygget. De værdier, som vi har værnet om i generationer, prøver hun at skaffe af vejen. Uden vores tidligere erfaringer, vores grundværdier og love, hvad har vi så? Intet. Kun kaos. Det er ud fra disse ting et loyalt samfund kan bygges, og derfor er det en del af vores pligt at sørge for, at hendes tjenere ikke får for stærkt fodfæste i denne verden.

Inspiration til at være Arkon-tilbeder:

Mange almindelige tilbedere af Arkon lever et ganske normalt liv med faste rammer og traditioner. De er ofte stolte af deres arv eller familie, og lever efter et strikst ærekodeks - og de sætter en ære i at holde hvad de lover, og være tro mod deres venner. De bruger deres evner til at hjælpe byvagterne, opklare småting for byrådet eller til at hjælpe dusørjægere.

Nogle Arkon-tilbedere ses også som pilgrimme, som går fra sted til sted, for at belære andre om fremmede traditioner og fortælle en hyggelig historie fra gammel tid.

Som Arkon-tilbeder kan du igennem små, symbolske ritualer påkalde dig hans opmærksomhed og ære ham:

 • Sæt en regel for dig selv i samarbejde med en præst. Jo mere udfordrende regel man sætter (f.eks. at gå imod sin gamle natur), desto mere ærefuldt er det at overholde reglen, og dermed har man bevist for Arkon, at man har kontrol over sig selv; og kontrol bekæmper kaos.

 • Inden kamp, lad et sværd passere rundt mellem krigerne. Hver gang sværdet skiftes hen til en ny person, skal begge personer i et øjeblik holde om sværdskæftet for at vise broderskab.

 • Når man møder en anden tilbeder af Arkon, er det tradition at give et godt, fast håndtryk som symbol på deres loyalitet mod Arkon og en standhaftig udholdenhed mod kaos.

 • Fortæl under et måltid en historie fra dit hjem og opvækst for at mindes jeres familietraditioner. Eller gør blot for dig selv, som du gjorde i hjemmet, når der blev serveret mad. Glem ikke din familie og hvor du kommer fra, for det er det som gør dig til den, du er.

Inspiration til at være Arkon-præst:

Som Arkon-præst er det vigtigt at du har et æreskodeks eller lille lovsæt, som du kan følge, for altid at være i Arkon’ gunst. Din opgave i livet er at sørge for, at ting ikke løber for hurtigt frem. Teknologi, politiske omvæltninger og store beslutninger må ikke ske for hurtigt, for så går der ubalance i verdenen.

Arkon-præster bliver oftest indkaldt til bryllupper, helligdage og andre traditionsrige arrangementer for at velsigne dem. Mange Arkon-præster kender også meget til historie, og kender mange spændende traditioner fra nær og fjern, som de kan fortælle om. Derudover melder mange Arkon-præster sig til byrådet for at sikre sig, at der holdes orden på loven og ændringer i den. Det er også i og fra byrådet, at præster får penge til at sætte dusører på kriminelle, så de lovlydige borgere kan bidrage med at opretholde lovens orden.

Det er vigtigt at påpege hvis nogen har gjort en fejl og skal dømmes, så de kan tage konsekvensen af deres handlinger. Det er lige så vigtigt at personen får en retfærdig rettergang, og dømmes efter Rigsloven eller den lokale bylov.

Inspiration til at være Arkon-paladin:

Som paladin støtter man oftest op om byens love og hjælper med at overholde dem – mange steder som vagtmester. Når byrådet sætter dusør på en farlig person, er Arkon-paladiner oftest nogle af de første til at gå på jagt efter personen. Det har gjort, at mange kalder disse paladiner for ”dusørjægere”.

Inspiration til gudstjenester:

Her er nogle idéer til gudstjenester:

 • For Arkon holdes ikke nødvendigvis gudstjeneste på faste tidspunkter. I stedet samles de troende ofte af byens vagtmester eller præst, når en kriminel skal have sin dom. Der skal alle de troende og lovlydige borgere sværge deres tro på deres kodeks (om det så er loven selv eller et kodeks for en gruppe – fx en paladinorden), og den kriminelle straffes offentligt, så alle kan se Arkon’ storhed i retten.

 • Hver tilbeder vælger en personlig regel, som skal overholdes skarpt dagen ud. De kan fx være at faste, at beskytte en handlende på færd, ikke at drikke alkohol, altid at indberette al set kriminalitet, bevogte noget eller styre sit temperament. Præsten velsigner de troende og deres nye regler efterfølgende – må reglerne styrke sammenholdet og holde samfundet fast.

 • Ekstremister kan teste hinandens selvbeherskelse; fx gennem offentlig latterliggørelse eller pisk (offentlig nedgørelse).

 • De troende spæder en sum sammen og sætter en dusør på en kriminel. Derefter deltager alle, der ønsker det, i jagten på den kriminelle. Præsten velsigner dusørjagten, ”må ret ske fyldest for fællesskabets skyld!”.

Kodeks:

Den som værner om Arkon’ navn og ønsker, vil møde loyalitet og troskab.

 1. Overhold loven: Lovene er sat her af en grund, om du så end forstår grunden eller ej. Selv som rejsende, når man møder sære love, vil man se, at byen har lavet dem med specifikke formål. Hvis du finder, at en lov er for uretfærdig eller svær at følge, bør du ikke bryde den, men i stedet vinde indflydelse nok til at du kan ændre den.

 2. Overhold dine løfter: Dit løfte som Arkon-troende, er det eneste i denne verden, man endeligt kan stole på. Dette ry har vi optjent af en grund – derfor ve den der bryder sit løfte til guden, fremmed mand eller sig selv.

 3. Tag konsekvensen af dine handlinger: Til tider vil du møde udfordringer, hvor loven ikke har de svar du søger. Her må du stole på din egen dømmekraft og dine loyale brødre. Uanset hvad dit valg bringer, så stå ved det, som du har gjort. Så har Arkon en velsignelse til dig, som den mest hæderlige og ærefulde mand.

 4. Værn om dine traditioner: Uanset hvor meget du rejser og hører, så glem aldrig din hjemstavns traditioner. Tak din barndoms omverden for at have støbt dig til den du er i dag. Glem aldrig det du kommer fra, men brug det som erfaring, hvor end du går.

 5. Tag dit broderskab alvorligt: Hvis du bliver en del af et broderskab, så tag det alvorligt. Når et broderskab først er oprettet og velsignet i Arkon navn, vil jeres sjæle være forbundet. Den som bryder sit løfte til sine brødre skal være forbandet af Arkon, men den som styrker båndene skal være velsignet.