Kontakt:

Mail: bestyrelsen@denglemtelegion.dk

Bestyrelsens funktion:

Bestyrelsen har til formål at stå for foreningens daglige administrative drift. Det betyder, at det er bestyrelsen, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til foreningen som helhed, foreningens politikker, generalforsamlinger eller ønsker at holde arrangementer. Hvis du derimod har konkrete spørgsmål til vores kampagner, skal disse rettes til de respektive arrangørgrupper. Du finder mere info om dem i deres egne menupunkter.

Bestyrelsen er til dagligt den øverste instans i foreningen, men arbejder under de vedtægter og retningslinjer, der vedtages på den årlige generalforsamling. Til generalforsamlingen er alle medlemmer inviteret, og det er ved afstemning blandt medlemmerne, at bestyrelsen vælges og årets mål og retningslinjer lægges. Du kan læse mere om generalforsamlingen i dens eget menupunkt.

Bestyrelsen:

Den Glemte Legion har genvalgt deres kasser og fået 1 nyt alment bestyrelsesmedlemmer samt nye suppleanter pr. 10-02-24
Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af følgende medlemmer.

Formand

Kasper L. Jørgensen

Kasserer

Mads G. W. Mathiasen

Bestyrelsesmedlem

Sara G. W. Mathiasen

Bestyrelsesmedlem

Susanna S. M. G. Skouboe

Bestyrelsesmedlem

Sebastian Mertz

1. Suppleant

Nanna Liv Eriksen

2. Suppleant

Lars Damsgaard

Revisor

Tobias M. G. Skouboe