Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer:

Den Glemte Legion har fået ny formand og 2 nye almene bestyrelsesmedlemmer pr. 28-01-23 

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af følgende medlemmer.

Formand

Kasper L. Jørgensen

Kasserer

Mads G. W. Mathiasen

Almen bestyrelsesmedlem

Signe Kragh

Almen bestyrelsesmedlem

Sara G. W. Mathiasen

Almen bestyrelsesmedlem

Susanna S. M. Griis

1. Suppleant

Anton Houman

2. Suppleant

Jonathan J. Schou

Revisor

Tobias M. G. Skouboe

Kontakt:

Mail: bestyrelsen@denglemtelegion.dk

Det er bestyrelsen, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til foreningen som helhed, foreningens politikker, generalforsamlinger eller til arrangementer.

Bestyrelsens funktion:

Bestyrelsen har til formål at stå for foreningens daglige administrative drift. Det betyder, at det er bestyrelsen, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til generelle foreningsdele eller til enkeltarrangementer såsom workshops og hyggeaftener. Hvis du derimod har konkrete spørgsmål til vores kampagner, skal disse rettes til de respektive arrangørgrupper. Du finder mere info om dem i deres egne menupunkter.

Bestyrelsen er til dagligt den øverste instans i foreningen, men arbejder under de vedtægter og retningslinjer, der vedtages på den årlige generalforsamling. Til generalforsamlingen er alle medlemmer inviteret, og det er ved afstemning blandt jer, at bestyrelsen vælges , og årets mål og retningslinjer lægges. Du kan læse mere om generalforsamlingen i dens eget menupunkt.