Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer:

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af følgende medlemmer:

Formand:
Kasserer:
Sekretær:
1. Suppleant:
2. Suppleant:

Kontakt:

Mail: bestyrelsen@denglemtelegion.dk

Det er bestyrelsen, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til foreningen som helhed, foreningens politikker, generalforsamlinger eller til arrangementer.

Bestyrelsens funktion:

Bestyrelsen har til formål at stå for foreningens daglige administrative drift. Det betyder, at det er bestyrelsen, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til generelle foreningsdele eller til enkeltarrangementer såsom workshops og hyggeaftener. Hvis du derimod har konkrete spørgsmål til vores kampagner, skal disse rettes til de respektive arrangørgrupper. Du finder mere info om dem i deres egne menupunkter.

Bestyrelsen er til dagligt den øverste instans i foreningen, men arbejder under de vedtægter og retningslinjer, der vedtages på den årlige generalforsamling. Til generalforsamlingen er alle medlemmer inviteret, og det er ved afstemning blandt jer, at bestyrelsen vælges , og årets mål og retningslinjer lægges. Du kan læse mere om generalforsamlingen i dens eget menupunkt.