Vitrea

Vitrea: Barmhjertighed, håb og død

Dokumentet her er inddelt i forskellige sektioner målrettet forskellige karakterer. Derfor behøver du ikke læse alle delene igennem for at være en god tilbeder.

Beskrivelse:

Vitrea er barmhjertighedens, håbets og dødens gudinde. Hun giver håb for dem, som er nedtrykte, og trøster dem, som sørger. Hun tilbedes af tiggere og syge, som beder hende om hjælp, og hun tilbedes af gode borgere, der i hendes navn hjælper de syge og svage i samfundet. Hun tror på det gode i alle, og at de skal have en chance mere, hvis de falder. Hun er lyset i mørket, som leder de fortvivlede, så de ikke går tabt.

Når folk dør, leder hun deres sjæle til dødsriget, hvor de får et sidste kys inden evigheden. Det siges, at det sidste man ser inden man dør, er Vitreas evige flamme, som skal lede sjælen på vej. Vitrea anses af nogle for at være blød, men hendes barmhjertighed er udtryk for kærlighed, og alle kan respektere hende for at føre de dødes sjæle videre.

Der findes nemlig sjæle på den anden side af sløret, som ikke hviler i dødsriget - enten fordi de ikke kan acceptere at de er døde, og nægter at tage til dødsriget, eller fordi de er så forfærdeligt onde og formørkede af den Gamle Natur, at Vitrea nægter at lukke dem ind. Alle disse ånder er vrede, skøre, forpinte og dybt misundelige på de levende - det er med andre ord ikke sjovt at være død, og langt de fleste borgere bliver lykkelige ved tanken om evig fredfyldt hvile i dødsriget. Uanset hvor hårdt livet er, og uanset hvor kort det er, lover Vitrea nåde og sjælefred ved livets ende.

Det sidste domæne, barmhjertighed, er ønsket om at borgerne skal spares så meget som muligt for smerte og modgang. Livet er hårdt, og Vitrea har et brændende ønske om at gøre det lettere for alle. Barmhjertighed dækker både over hjælp, til dem der har brug for det, nåde og tilgivelse til dem, der har gjort forbrydelser og angrer dem, og beskyttelse af dem, der ikke kan beskytte sig selv, mod overgreb fra de magtfulde.

Nogle Vitrea-ekstremister søger aktivt mod områder med megen kamp eller sygdom. De mener nemlig, at de føler sig tættest på Vitrea, når de bevidner døden indtræffe hos andre, og hun kommer for at hente sjælen.

Døden er hellig og må ikke krænkes, og derfor kan udøde ikke tolereres af Vitrea-troende.

Vitreas symboler:

Gudinden repræsenteres af tre forskellige symboler, som også siger noget om præsten som bærer dem: 

Det første er det brændende stearinlys, som repræsenterer håb i mørket.

Det næste er hjertet, som symboliserer barmhjertighed og kærlighed. 

Det sidste symbol er et kranium, som symboliserer døden.

I mange kirker, skal der være bevis for udførelse af håbs indgydelse, barmhjertighed og beskyttelse af de døde, før man som paladin eller præst på bære hver af de tre mærker på sit tøj.

Vitreas forhold til andre guder (gudehjulet):

Arkon: 

Arkon og hans følgere er vores allierede. Lov og orden sikrer, at det ikke kun er de stærkeste, der vinder. Hvis de magtfulde kan gøre som det passer dem uden frygt for loven, er det umuligt at beskytte de svage. Alle borgere har rettigheder, og Vitreas præster forsøger ofte at få dem udvidet, og gøre straffe for forbrydelser mildere, så borgerne har nemmere ved at rejse sig igen - man skal ikke bare straffe for at straffe.

Endelig er Arkons ideal om broderskab og sammenhold meget ens med Vitreas ønske om barmhjertighed og beskyttelse - hvis vi hjælper hinanden klarer vi os bedre.

Katla:

 Katla ønsker at skabe en bedre verden, hvor alle kan være tilfredse og leve i tryghed og fri fra den gamle natur. Idealet er godt, men Katla lader desværre for ofte målet hellige midlerne. Midt i hendes kamp for det gode, glemmer hun af og til barmhjertigheden og kærligheden. Man forbedrer ikke altid folk ved at knuse dem.

Når Katlas troende tager på deres evige korstog, er det vigtigt at vi tager med, og hjælper dem med at huske, hvordan vi alle er fejlbarlige og kan ændre os… for ellers ender de med at blive de monstre, som de selv jager.

Sindri: 

Sindri påstår måske at han hjælper borgerne til at hjælpe sig selv, men hans metoder skaber kun mere lidelse. Hvis man kun kan komme op ved at trække andre ned, så er samfundet ikke blevet en pind bedre i det store billede - man har blot overført sin egen armod til en anden. Denne selvoptagethed er uansvarlig i Vitreas øjne. Ofte fører det ikke til andet end at dem, der allerede har magt, tager mere til sig, og dem, der ikke har, får det værre. Når vi tilbyder Sindris troende hjælp, tager de grådigt alt hvad de kan få, men de lærer intet af det og giver intet igen. De har meget at lære om hvordan man er en god medborger, og indtil de lærer det, kan vi ikke samarbejde med dem.

Inspiration til at være Vitrea-tilbeder

Som almindelig borger, der tilbeder Vitrea, kan du være et godt eksempel for andre. Du behøver ikke, i modsætning til præsten, at prædike om kærlighed og barmhjertighed, men bare udleve det, som Vitrea står for. Mange borgere under Vitrea vælger at blive omrejsende pilgrimme, som drager fra sted til sted og hjælper de svage, mens andre bare lever som de bedste medborgere, de kan være. Der er dog også enkelte grupper, som går til ekstremer for at hjælpe pakket og folk med problemer. Så meget, at de er klar til at gribe til våben for dem og befri dem fra fangenskab eller folk, der behandler dem dårligt.

Som Vitrea-tilbeder kan du igennem små, symbolske ritualer påkalde dig hendes opmærksomhed og ære hende:

Inspiration til at være en Vitrea-præst:

Som Vitrea-præst er det dit ansvar at beskytte de svage og tilgive, hvis nogen inderligt angrer. Hvis du møder nogen, som er vildledt og ikke kan finde vej i livet, så kan du hjælpe dem. Det er oftest Vitrea-præster, som tilkaldes, når en person skal begraves eller ligger for døden, så der kan tages godt imod personen af Vitrea selv. Præsterne prædiker om Vitreas kærlighed og barmhjertighed og belærer folk om døden, så de lettere kan acceptere den, når den kommer.

Skønt Vitrea kan tilgive det meste, er der én synd som ikke kan: At skabe eller hjælpe de udøde. Udøde er meget sjældent set, men når de er, er det Vitrea-troendes første og vigtigste opgave at rydde dem af vejen.

Vitrea vil gerne have sine præster ind i byrådet, så de kan hjælpe med at lægge rammer for byens love; de svage skulle næppe kunne dømmes alt for hårdt, bare fordi de ikke er borgere, og deres liv skal gerne forbedres.

Inspiration til at være Vitrea-paladin:

Som en paladin af Vitrea er din første opgave at vise barmhjertighed i kamp. Din fjende må ikke lide, så gør hans død hurtig og smertefri. Generelt er det dit job at stoppe andres lidelser, da præsternes hænder ikke må blive for plettede. Det er derfor paladinernes hårde pligt at trække til våben for Vitreas (når det endeligt er nødvendigt), så præsterne og de uskyldige borgere ikke skal det.

Beskyttelse er en anden vigtig del af din pligt. Som paladin er det også din opgave at hjælpe og forsvare de svage, om nødvendigt med vold, når de bliver udnyttet eller undertrykt af de stærke. Især Sindris troende kan være kolde og kyniske, og træde på andre for at opnå mere magt til dem selv. Du skal også beskytte præsterne og vigtigst af alt bekæmpe de udøde og mørke magter. 

Inspiration til gudstjenester:

Her er nogle idéer til gudstjenester:

Kodeks:

Den som værner om Vitreas navn og ønsker, skal finde glæde i efterlivet.