Racer

Racer til Heltenes Saga

I vores spilverden findes der en stor mængde forskellige fantasy-væsener, du kan spille. De er beskrevet kort i Regelsættet, men såfremt du er yderligere interesseret i racernes historie og væremåde, kan det alt sammen findes her. Det er vores håb som GM’er, at informationen her kan inspirere dig til at give dybde til din karakter og gøre rollespillet og verdenen mere levende.

Om den Gamle Natur

I alle levende væseners hjerter findes der både godt og ondt, men hver race har et specifikt mørkt karaktertræk i sig, som plager dem i højere grad end alle andre. Fx kan alle blive vrede, men orker har ofte et noget mere iltert temperament end andre.

Denne skyggeside har mange navne, men kaldes ofte racens ‘gamle natur’ - for den har været der så længe nogen kan huske, og det føles helt naturligt for racen at falde tilbage på den. Den kan derfor blive en vane, og være svær at kæmpe imod.

Kilden til den gamle natur er ukendt, men den forbindes ofte med mørke, og mange mener at den gamle natur er ond og dæmonisk, og bør udryddes. Andre mener at den netop er naturlig, og bør accepteres, snarere end fornægtes.

Du bestemmer fuldstændig selv som spiller i hvor høj grad din gamle natur påvirker dig - den er tiltænkt til at give inspiration til spændende konflikter, ikke som en ekstra regel hvis man spiller en bestemt race.

Racerne

I løbet af verdenshistorien har man kendt til seks former for tænkende, intelligente væsener. En af disse, dragerne, blev udryddet for flere hundrede år siden.

  • Mennesker. Ihærdige, viljestærke folk, som er lige så talrige som de er svære at slå ihjel. De er forbandede med et mærke, som afslører hvorvidt de er faldet tilbage på deres gamle natur, nemlig løgnagtighed og hævntørst.

  • Elvere. Ædle og talentfulde folk, som historisk set har været i toppen af samfundet, fordi de tjente dragerne i urtiden. Deres gamle natur slægter også dragerne på, for de føler sig hævet over og bedre end alle andre.

  • Gobliner. Snedige og opfindsomme folk, som dog ofte er blevet forfordelt og dårligt behandlet (eller endda gjort til trælle) af de andre racer. De er derfor misundelige og grådige, og vil gerne eje mere end de gør.

  • Orker. Stærke og åndelige folk, som traditionelt ikke har levet i byerne, men på den mystiske Urdun-slette mod øst. De er kendt for at tilbede dyreånder ved siden af guderne, og deres gamle natur giver dem et frygteligt temperament.

  • Valdrarner. Formørkede og forbandede folk. Nedstammer fra mennesker, som indgik en frygtelig pagt med en mørk, dæmonisk magt under jorden, og blev gennemsyret af den Gamle Natur. De plages derfor af alle de andre racers karakterbrister, men bliver stærkere, hvis de tilfredsstiller deres dæmonblod.

  • Drager. Skællede, flyvende monstre, som nu er uddøde, efter en lang og blodig krig. I gamle dage terroriserede dragerne de andre racer, og lod sig tilbede som guder.