Kort om generalforsamlinger:

Iflg. vores vedtægter afholder Den Glemte Legion generalforsamling årligt i januar eller februar måned. Det er på denne, at følgende sker:


Alle medlemmer over 12 år kan deltage og har stemmeret til generalforsamlingen, som er foreningens øverste instans. Det er derfor her,  at medlemmer i fællesskab har fuld indflydelse på foreningen. Bestyrelsen står for den daglige drift, men arbejder efter de mål, der bestemmes på generalforsamlignen.

Der indkaldes til generalforsamling via hjemmesiden og facebook.

Når der afholdes ekstraordinær generalforsamlingen gælder de samme regler som for ordinære generalforsamlinger. Der oprettes et ekstra menupunkt til disse, når de skal afholdes.

Dagsorden til generalforsamlinger:

Iflg. vedtægterne er dagsordenen for hver generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Treåring vision for foreningen
8. Budget for det kommende år
9. Valg til bestyrelsen og suppleanter
10. Valg af revisor samt revisorsuppleant
11. Eventuelt