Helgir

Helgir: Viden, hemmeligheder og mørke

Dokumentet her er inddelt i forskellige sektioner målrettet forskellige karakterer. Derfor behøver du ikke læse alle delene igennem for at være en god tilbeder.

Beskrivelse:

Helgir er gud for viden, hemmeligheder, og mørke. Viden bør indsamles for enhver pris, og hvis den enkelte må ofres for at udvikle og finde nyt, er det et nødvendigt offer – og personen bør endda være beæret over at kunne bidrage.

Det siges, at Helgir engang var en gammel og uhyrligt vidende drage, som forrådte sin egen art i bytte for at blive en af guderne - hvilket også gør ham til den absolut eneste drage, der overlevede. Præcis hvad han tilbød de fem andre guder i byttehandelen vides ikke, men det må have været værdifulde hemmeligheder, som kunne bruges mod de andre drager - eksempelvis hvor de skjulte sig og hvad deres svagheder var. Helgirs præster bryder sig ikke om den slags spørgsmål: Tydeligvis blev Helgir belønnet for sine handlinger, så hvad end han gjorde var det vist og fornuftigt, og man bør være taknemmelig. Mange andre mener, at hemmeligheds-kræmmeriet omkring Helgirs guddommelighed  er yderst mistænksomt.

Helgir menes at være den klogeste af guderne og fuldstændig uundværlig. Det har gjort ham lidt arrogant - for stolthed er dragernes gamle natur, og Helgir er lige så påvirket af den som hans døde, drakoniske slægtninge. Faktisk mener Helgir, at mørket i os alle er naturligt og ikke bør skjules eller holdes nede, og han opfordrer derfor sine tilhængere til at udleve deres gamle natur, selvom mange andre dele af samfundet ser skidt til det. Kun ved at acceptere mørket kan vi studere og forstå det - og mørket rummer mange hemmeligheder, som vi aldrig finder ud af, hvis vi er bange for at kigge efter.

Helgir har en ret broget skare af tilbedere: Alt fra skriftkloge, opfindere, læger og eventyrere som søger udødelighed til tortur/forhørsmestre og onde åndemanere. Som eksempel kan læger både søge hans viden for at finde kure mod sygdomme eller for at forbedre den dødelige krop. Fælles for alle tilbedere er det også, at de stadig føler Helgirs nysgerrighed, og at den driver dem i jagten på nyt.

Symboler:

Helgir har 2 symboler, som kendetegner ham. Hvert af disse har sin egen betydning, og hans tilbedere bærer mærkerne alt efter hvilket aspekt af ham, som de finder vigtigst. Det første symbol er en bog med en bloddråbe under. Tegnet symboliserer jagten på viden, samt viljen til at ofre noget (eller nogen) for at opnå den viden. For nogle symboliserer tegnet også jagten på udødelighed, eller endda guddommelighed - det lykkedes for Helgir, så hvorfor ikke for hvem som helst anden?

Det andet symbol er dragehovedet: Det symboliserer stolthed over hvem man er, inklusiv den gamle natur. Selvom næsten alle husker dragerne som monstre, prøver Helgir ikke at holde sin natur hemmelig - og det gør hans tilhængere heller ikke.

Helgirs forhold til andre guder (gudehjulet):

Arkon: 

Vi kan samarbejde med Arkon, fordi han er god til at holde orden omkring os, så vi kan få fred til at forske og søge. Især er han brugbar, hvis vi kan få tilbedere i byrådene, som kan tilpasse lovene, så vi kan få mere frihed til vores indsamling. Arkon er heller ikke naiv som nogle af de andre og har indset, at vores gamle natur er uundgåelig, og derfor stopper han os ikke i at søge at forstå den.

Sindri: 

Sindri har forstået at søge efter at opnå noget med livet. Derfor er det sjældent, at Sindri-tilbedere modvirker os, og ofte kan vi forhandle med dem om udvekslinger – de er mere interesserede i ligegyldige kortsigtede ting som vin eller penge, men de kan nogle gange tilbyde forsøgspersoner eller byrådspladser.

Katla: 

Vi kan ikke samarbejde med Katla, for hun er drevet af en naiv tro på, at samfundet vil klare sig bedst uden den gamle natur. I stedet for at forstå den, vil hun brænde og torturere uskyldige i et tåbeligt forsøg på at tvinge dem til at ændre sig til hendes personlige ideal.

Inspiration til at være Helgir-tilbeder:

Som almindelig Helgir-tilbeder er man en person, som bare generelt søger viden i verden, eller som er stolt af sin gamle natur. Mange troende melder sig frivilligt, når der for videnskaben er brug for en ”forsøgskanin”, eller melder sig som nyhedsoplæser i en by. Andre er selv forskere, læger, alkymister eller opfindere. Enkelte andre drager også fra by til by og ”handler” med information, de har opsnuset, evt. ved at udspionere andre.

Som Helgir-tilbeder kan du igennem små, symbolske ritualer påkalde dig hans opmærksomhed:

Inspiration til at være Helgir-præst:

Helgir-præster/præstinder skal søge at indsamle viden til Helgir eller at sikre andres indsamling. Derfor er de lige så tit forskere selv, som de er byrådsmedlemmer, der søger at ændre byens regler til bedre at tillade dens forskere at arbejde uden begrænsninger. Politikerpræsterne vil dog altid være nysgerrige efter at høre om frugten af forskningen.

De fleste præster foretrækker en organiseret tilgang til videns indsamlingen, og de beder forskerne dokumentere alt. De vil samle så meget visdom som overhovedet muligt, næsten uanset hvad det indebærer. Det er en af grundene til, at mange præster ofte også har kontakt til ritualister, læger, alkymister og lærde… 

Helgir-præster deler altid viden med andre troende, men sjældent med andre religioner – i hvert fald ikke uden at få noget til gengæld for deres hemmeligheder.

Nogle præster vælger at forske i viden, der er så upopulært blandt resten af samfundet, at de må gøre meget for at holde det hemmeligt. Dette kan fx være forskning i udøde eller tests på borgere. Disse præster samler ofte rettroende under sig og skaber en lille undergrundskult, som arbejder sammen under overfladen for at opnå den skjulte viden. Præsten kan har bruge alle typer af borgere til enten at indsamle forsøgspersoner eller -midler. Når først en sådan kult har sikret sig i et område, har den også gode muligheder for at udleve den gamle natur og nyde den.

Inspiration til at være Helgir -paladin:

Som paladin er man oftest en soldat, som har fået tildelt lidt kræfter, og bruger dem i Helgirs navn. Deres opgave har oftest været at finde ”forsøgskaniner” for præsterne, når noget nyt skulle undersøges, og holde dem nede, hvis det skulle blive grimt. Samtidig stiller de dog hellere end gerne sig selv til rådighed for at vise deres ivrighed for Helgir. Andre paladiner er erklærede forkæmpere for den gamle natur, og retten til at udleve sine mørke sider - og sætter ofte en ære i at ‘beskytte’ andre borgere fra dem, som ville ændre på dem - eksempelvis Katlas troende.

Inspiration til gudstjenester:

Her er nogle idéer til gudstjenester:

Kodeks:

Den, som ustoppeligt søger viden og udvikling, vil få Helgirs visdom.